Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Cilj projekta isplata je naknade vlasnicima objekata na kojima su bijele rode napravile gnijezdo, budući da nastaje šteta na krovištu koju je svake godine potrebno sanirati. Ujedno se projektom nastoji očuvati i zaštititi populacija ove strogo zaštićene vrste na prostoru Vukovarsko-srijemske županije.

Bijela roda neposredno je vezana uz ljude jer se gnijezdi u ljudskim naseljima. Gnijezdo gradi na stupovima elektrodistribucijskog sustava ili na objektima.

Godišnja naknada u okviru projekta iznosi 700,00 kuna po gnijezdu, isplaćuje se u podjednakom omjeru iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Isplatu i evidenciju gnijezda bijele rode za koje vlasnici ostvaruju pravo, vrši Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

X
X