Zaštićeni minerali i fosili

O nama
Kontakt

Minerale i fosile koji su značajni zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značenja, na temelju Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđuje i proglašava zaštićenim dijelovima prirode Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode:

Minerali su prirodne tvorevine i sastavni dijelovi litosfere, određenog i stalnog kemijskog sastava i fizičkih svojstava stabilnih u određenim uvjetima tlaka i temperature. Mineralima se smatraju i nakupine ili tvorevine minerala.
Fosili su ostaci živih organizama iz geološke prošlosti, kao i otisci njihovih životnih aktivnosti/ihnofosili.

Zaštićene minerale i fosile zabranjeno je:
-uništavati;
-provoditi zahvate i/ili radnje koji mogu dovesti do oštećenja njih ili njihovih nalazišta;
-stavljati u promet;
-uzimati iz prirode i istraživati njihova nalazišta, te izvoziti/iznositi bez dopuštenja Ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Svaki pronalazak minerala i fosila iznimnog zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja nalaznik je dužan prijaviti ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode u roku od 8 dana od dana pronalaska.

X
X