Vukovarske dunavske ade

 

Kategorija: Posebni rezervat šumske vegetacije

Posebni rezervat šumske vegetacije Vukovarske dunavske ade nalazi se na području lijeve obale Dunava nasuprot grada Vukovara, a zaštićen je od 1989. godine i prostire se na površini od 113,68 ha. Područje je pod zaštitom zbog šuma bijele vrbe, crne i bijele topole koje su danas rijetke, zauzimaju male površine. Prostire se zajedno s otočićem Daka na području lijeve obale Dunava, nasuprot grada Vukovara. Pored Vukovarske ade, ovaj rezervat obuhvaća i Orlovnjak, Sotinsku adu, Opatovačku adu, Mohovsku adu i Šarengradsku adu. Vukovarska ada najvećim je dijelom prekrivena ritskim šumama crne i bijele topole te dijelom nasadima kanadske topole, a uz obalu Dunava protežu se plaže dijelom zasjenjene drvećem. Sastojine su obrasle u sloju grmlja i u sloju prizemnog rašća kupinom i vezom. Ujedno je stanište i strogo zaštićenih vrsta ptica, npr. štekavca (Haliaeetus albicilla) i crne rode (Ciconia nigra).

X
X