Lože

 

Kategorija: Posebni rezervat šumske vegetacije

Smješten je na području Spačvanske šume i predstavlja rezervat stare hrastove šume s impozantnim jedinkama hrasta lužnjaka (Quercus robur) koji dosežu visinu preko 40 m. Osim hrasta lužnjaka pojavljuju se i tipične prateće vrste, kao što su grab (Carpinus betulus), javor klen (Acer campestre), poljski jasen (Fraxinus angustifolia), javor žestilj (Acer tataricum), nizinski brijest (Ulmus minor) i dr.

Područje je smješteno jugozapadno od grada Otoka, u sjeverozapadnom dijelu Spačvanskog bazena. Unutar zaštićenog područja 2016. godine, Javna ustanova provela je projekt krajobraznog uređenja i izgradnje poučne staze „Virovi“ i „Lože“ NIP-01-36-5 u Vukovarsko– srijemskoj županiji.

Rezervat je namijenjen znanstvenim istraživanjima i edukaciji te je u njemu postavljena trajna ploha u okviru programa UNESCO Čovjek i biosfera (MAB). Zaštitu je potrebno provoditi do 200 godina starosti ili dulje, ako je sastojina vitalna i zdrava, a dopuštena je samo sanitarna sječa (uklanjanje suhih, slomljenih i srušenih primjeraka).

X
X