Hrastovi u Drenovcima

Kategorija: Spomenik prirode – rijetki primjerak drveća

Skupina je starih stabala hrasta lužnjaka u Drenovcima smještenih na području općine Drenovci. Skupina stabala zaštićena je od 1961. godine. Ova orijaška stabla ostatak su nekadašnjih starih slavonskih šuma kojima je Slavonija bila bogata od početka 20. stoljeća te predstavljaju pravu rijetkost. Starost hrastova je od 250 do 300 godina. Dimenzije najkrupnijih stabala u prsnom promjeru su 150 cm, a maksimalna visina 33,5 m. Unutar zaštićenog područja, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Vinkovci izgradila je poučnu stazu kroz provedbu EU projekta „Uspostava i uređenje poučne staze Stari hrastovi – Trizlovi“. Poučna staza dužine je oko 400 m i nalazi se u gospodarskoj jedinici Trizlovi-Rastovo, šumskom predijelu Trizlovi kojim gospodari Šumarija Gunja.

X
X