Zaštićena područja

 

O nama
Kontakt

Zaštićeno područje geografski je jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih uloga ekološkog sustava. Pod nadležnošću Ustanove osam je zaštićenih područja, od čega su tri posebna rezervata, dva spomenika prirode, park šuma i dva spomenika parkovne arhitekture.

Lože

Smješten je na području Spačvanske šume i predstavlja rezervat stare hrastove šume s impozantnim jedinkama hrasta lužnjaka (Quercus robur) koji dosežu visinu preko 40 m…

Hrastovi u Drenovcima

Skupina je starih stabala hrasta lužnjaka u Drenovcima smještenih na području općine Drenovci. Skupina stabala zaštićena je od 1961. godine…

Nuštar - park oko dvorca

Ovaj spomenik parkovne arhitekture zaštićen je od 1971. godine. Predstavlja pejzažni park iz 19.
stoljeća. Za čitav kompleks dvorca, gospodarskih zgrada i parka izrađen je projekt uređenja i rekonstrukcije, ali rekonstrukcija parka nije završena…

Radiševo

Proglašen je 1975. godine kao interesantan, rijetki lokalitet nizinskih lužnjakovih šuma s običnim grabom i bukvom (subasocijacija: Carpino betuli – Ouercetum roboris fagetosum)…

Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Geološki spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru nalazi se u samom gradu Vukovaru, na obali Dunava ispod Vodotornja, gdje tvori više od desetak metara visok strmac…

Ilok – park oko starog grada

Ovaj spomenik parkovne arhitekture zaštićen je od 1973. godine. Smješten je na povišenoj terasi
iznad Dunava oko starog grada i crkve. Uređen je u 18. i 19. stoljeću, ali kasnije stilski znatno
izmijenjen…

Vukovarske dunavske ade

Posebni rezervat šumske vegetacije Vukovarske dunavske ade nalazi se na području lijeve obale Dunava nasuprot grada Vukovara, a zaštićen je od 1989. godine i prostire se na površini od 113,68 ha…

Park šuma Kanovci

Ukupne površine oko 18 hektara, zaštićena je 2003. godine, kao park-šuma namijenjena odmoru i rekreaciji. 2011. godine uređena je poučna šumska staza u park šumi Kanovci…

Lože

Smješten je na području Spačvanske šume i predstavlja rezervat stare hrastove šume s impozantnim jedinkama hrasta lužnjaka (Quercus robur) koji dosežu visinu preko 40 m...

Nuštar - park oko dvorca

Ovaj spomenik parkovne arhitekture zaštićen je od 1971. godine. Predstavlja pejzažni park iz 19. stoljeća. Za čitav kompleks dvorca, gospodarskih zgrada i parka izrađen je projekt uređenja i rekonstrukcije, ali rekonstrukcija parka nije završena…

Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Geološki spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru nalazi se u samom gradu Vukovaru, na obali Dunava ispod Vodotornja, gdje tvori više od desetak metara visok strmac…

Vukovarske dunavske ade

Posebni rezervat šumske vegetacije Vukovarske dunavske ade nalazi se na području lijeve obale Dunava nasuprot grada Vukovara, a zaštićen je od 1989. godine i prostire se na površini od 113,68 ha…

Hrastovi u Drenovcima

Skupina je starih stabala hrasta lužnjaka u Drenovcima smještenih na području općine Drenovci. Skupina stabala zaštićena je od 1961. godine…

Radiševo

Proglašen je 1975. godine kao interesantan, rijetki lokalitet nizinskih lužnjakovih šuma s običnim grabom i bukvom (subasocijacija: Carpino betuli – Ouercetum roboris fagetosum)…

Ilok – park oko starog grada

Ovaj spomenik parkovne arhitekture zaštićen je od 1973. godine. Smješten je na povišenoj terasi iznad Dunava oko starog grada i crkve. Uređen je u 18. i 19. stoljeću, ali kasnije stilski znatno
izmijenjen…

Park šuma Kanovci

Ukupne površine oko 18 hektara, zaštićena je 2003. godine, kao park-šuma namijenjena odmoru i rekreaciji. 2011. godine uređena je poučna šumska staza u park šumi Kanovci…

X
X