Vrata Spačvanskog bazena – izgradnja i opremanje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi

Područje provedbe projekta nalazi se u Spačvanskoj šumi, neposredno uz grad Otok, a obuhvaća prostor ekološke mreže Natura 2000.

Izgrađeni Bioekološko-edukacijski centar Virovi osigurava sadržaje koji nedostaju u ovom dijelu Natura 2000 ekološke mreže Vukovarsko-srijemske županije, a objedinjuju ugostiteljsku, turističku i edukativnu infrastrukturu.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, ukupne vrijednosti 25 milijuna kuna. U provedbi projektnih aktivnosti uz grad Otok i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, sudjelovale su i Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije te nevladina udruga Zeleni Osijek.

X
X