Three Rivers=One Aim – Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve

Glavne aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije u okviru projekta bile su izgradnja poučne geološke staze u zaštićenom području Spomenika prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru te izgradnja promatračnice za obavljanje redovitog godišnjeg monitoringa strogo zaštićenih vrsta u Natura 2000 području Dunav-Vukovar (HR2000372) u vrijednosti od 350.000,00 kuna.

Projekt je financiran iz Interreg Hungary- Croatia IPA CBC Programa, projektni partner u Mađarskoj bio je Nacionalni park Duná-Drava, dok su projektni partneri u Republici Hrvatskoj bile Javne ustanove nadležne za poslove zaštite prirode u Međimurskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

 

Poučna staza u zaštićenom području Spomenika prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

X
X