Sens Wetlands – Active Sensor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wise use of WETLANDS and other surface waters

Cilj projekta bilo je postavljanje aktivne senzorske monitoring mreže radi procjene zaštite okoline i korištenja močvarnih i ostalih površinskih voda na prostoru Tompojevačkih ritova u Vukovarsko- srijemskoj županiji. Integrirani automatizirani senzori pomoću prekograničnih monitorskih i upravljačkih sustava kontinuirano šalju podatke za ključne postojeće rizike, zaštitu okoline i biološke raznolikosti na istraživanome lokalitetu.

U Republici Hrvatskoj za provedbu projekta bili su zaduženi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije i Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, dok su projektni partneri u Republici Srbiji bili Fakultet tehničkih nauka i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada.
Projekt je financiran iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020 u ukupnoj vrijednosti od 2.800.000,00 kuna.

X
X