Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Projekt je odobren za EU sufinanciranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 6iii2 – “Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)”;.

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kn, od čega je EU sufinanciranjem osigurano 158.503.452,80 kn bespovratnih sredstava. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode (MINGOR-UZP), partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ZZOP), dok su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode te Hrvatske vode suradnici na projektu. U okviru projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže.

X
X