Radionica

Jučer smo sudjelovali na radionici u Velikoj, Park prirode Papuk koja se održala u svrhu edukacije praćenja stanja očuvanosti šišmiša. Radionica se održala u sklopu OPKK projekta ,,Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova”, a provela ju je Geonatura d.o.o. za stručne poslove zaštite prirode. Praktični dio radionice u svrhu demonstracije terenskog prikupljanja podataka uključio je i posjet obližnjem skloništu šišmiša, Trenkovog dvorca.

X
X