Radionica

Danas smo prisustvovali radionici Programa praćenja stanja očuvanosti vodozemaca i gmazova od interesa EU koja se provodi u sklopu OPKK projekta “Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova”, a provodila ju je udruga Hyla.
Predstavljeni su nam prijedlozi programa praćenja za vodozemce i gmazove na primjerima vrsta: crvenog mukača, velikog dunavskog vodenjaka, barske kornjače, ivanjskog rovaša i drugih. Nakon predavanja održan je pokazni teren prikupljanja podataka na obližnjem jezeru u prekrasnom Parku prirode Papuk.
Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu i predavačima na prenesenom znanju i iskustvu kojeg ćemo zasigurno primjenjivati na području naše županije.

X
X