Nakon otvaranja i pregleda prijava na Javni natječaj za imenovanje stručnog voditelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije – reizbor na 4 godine, objavljenog u Narodnim novinama broj 137/23 dana 15. studenog 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 3 (tri) kandidata koja ispunjavaju formalne uvjete natječaja, i to:

1. M. R., Vinkovci, 1974.
2. P. D., Vinkovci, 1961.
3. I. B., Rovinj, 1988.

II. Provjera znanja za radno mjesto stručnog voditelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije – reizbor na 4 godine provest će se 19. prosinca 2023. godine (utorak) u 9:00 sati u vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja_stručni voditelj 

X
X