Nakon otvaranja i pregleda prijava na Javni natječaj za prijam vježbenika u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 10/24, dana 26. siječnja 2024. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne poslove i poslove javne nabave (vježbenik) može pristupiti 1 (jedan) kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja, i to:

1. V. Š., Vinkovci, 1990.

II. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto stručnog suradnika za promidžbu i edukaciju (vježbenik) može pristupiti 4 (četiri) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, i to:

1. I.P., Vinkovci, 1994.
2. D.L., Otok, 1999.
3. G.T., Privlaka, 1998.
4. B.D.N., Vinkovci, 1998.

III. Provjera znanja za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne i opće poslove (vježbenik) u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije –provest će se 15. veljače 2023. godine (četvrtak) u 9:00 sati u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, na adresi Glagoljaška 27.

IV. Provjera znanja za radno mjesto stručnog suradnika za promidžbu i edukaciju (vježbenik) u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Vukovarsko-srijemske županije – provest će se 15. veljače 2023. godine (četvrtak) u 9:00 sati u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, na adresi Glagoljaška 27.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja_vježbenici

X
X