Poučna šumska staza Kanovci

Cilj projekta bila je izgradnja poučne šumske staze u zaštićenom području prirode Park šume Kanovci. Park šuma se nalazi na lokalitetu Sopot u neposrednoj blizini grada Vinkovci, arheološkog parka i tradicionalnog izletišta stanovnika grada i obližnjih općina. Izgrađena staza koristi se za provedbu edukacije učenika osnovnih škola i otvorena je za ukupnu javnost.

Financirana je sredstvima Ministarstva kulture, ukupnog iznosa od 25.000,00 kuna, uz pomoć Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnice Vinkovci, Šumarije Vinkovci.

X
X