NATURA 2000 MANMON – Natura 2000 management and monitoring

Cilj pilot-projekta bilo je očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj. Očekivani rezultati projekta bili su priprema plana upravljanja za Natura 2000 područje ekološke mreže Spačvanski bazen na prostoru Vukovarsko-srijemske, kao i monitoring za vrste i stanišne tipove koji su ciljevi očuvanja na spomenutom području.

Projekt je financiran sredstvima iz programa Europske unije IPA 2009., ukupne vrijednosti od 8.850.000,00 kuna. Nositelj projekta bilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, dok je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije bila nadležna za provedbu aktivnosti Plana upravljanja i monitoringa vrsta i stanišnih tipova koji su ciljevi očuvanja na području Spačvanski bazen.

X
X