Monitoring ozimice

Danas su djelatnici stručne službe obavili monitoring rane ozimice (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) na području naše županije te zabilježili na lokaciji biljku u cvatu. Rana ozimica zeljasta je trajnica iz porodice žabnjaka (Ranunculaceae). Cvate od siječnja do travnja ovisno o vremenskim uvjetima. Rani je vjesnik proljeća, a cvjetovima je okićena već u kasnim zimskim mjesecima. Raste na sunčanim i toplim staništima, u svijetlim listopadnim šumama, u šikarama i na rubovima šuma, u nizinama do 1000 m n.v. Vrstu ugrožava sakupljanje u vrijeme cvatnje i gubitak staništa. U Republici Hrvatskoj rana ozimica ima status gotovo ugrožene vrste (NT). Zaštićena je kao tercijarni relikt 1958. godine odredbom Zakona o zaštiti prirode.

 

X
X