Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Ovih dana stručna služba provela je monitoring vrste kiseličin vatreni plavac, Lycaena dispar na području županije. Vrsta je strogo zaštićena i ciljna vrsta ekološke mreže Dunav-Vukovar. Na jednom od transekata zabilježeno je nekoliko jedinki, a uz ovu vrstu imali smo priliku vidjeti i druge vrste leptira iz različitih porodica Pieridae, Nymphalidae, ali i druge zanimljive zaštićene vrste poput živorodne gušterice.

X
X