Međunarodni dan rijeke Dunav

Danas obilježavamo dan rijeke Dunav, druge najduže rijeke u Europi koja zauzima i veliku površinu u našoj županiji. Za veliki dio toka rijeke na ovom području karakteristične su muljevite obale te poplavna šumska vegetacija vrba i topola koju presijecaju rukavci, mrtvaje i manji vodotoci. Područjem ekološke mreže Dunav – Vukovar obuhvaćen je tok Dunava i nizinsko obalno područje nizvodno od Osijeka i Vukovara do granice s Republikom Srbijom, a područje je bitno za očuvanje različitih stanišnih tipova i vrsta.

X
X