Izgradnja poučne šumske staze i krajobrazno uređenje područja Virovi i Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože

Cilj projekta bilo je uređenje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima prirode i dijelovima ekološke mreže Natura 2000 radi bolje istraživačke, edukativne i turističke valorizacije prostora.

Projekt je u cijelosti financiran iz Programa integracije u EU Natura 2000 područja NIP u vrijednosti od milijun kuna. Uz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u provedbi aktivnosti projekta sudjelovala je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije na aktivnostima izgradnje staze „Virovi“ i staze unutar zaštićenog podrčja – Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože.

X
X