Izgradnja i uređenje šumske povezne poučne staze arheološko nalazište Virgrad – staza Virovi

Projektom je uređena povezna staza između dva lokaliteta s izgrađenom posjetiteljskom infrastrukturom.

Cilj projekta je promicanje korištenja prirodne baštine i lakši pristup posjetitelja pomoću drvenih premošćenja i uređenih zemljanih staza s temeljnim fokusom na vodeno stanište i rubno šumsko stanište.

Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 650.000,00 kuna.

X
X