Primjetili ste invazivne vrste?

 

O nama

Kontaktiraj nas

Ako ste uočili strane i invazivne strane vrste u prirodi, dojavite nam njihove nalaze putem mobilne aplikacije Invazivne vrste u Hrvatskoj ili putem web obrasca za dojavu nalaza.
Podaci o rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta su važni za upravljanje njima, odnosno smanjenje njihova negativnog utjecaja na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava. Dojavom nalaza stranih vrsta, doprinijet ćete i ranom otkrivanju novih stranih vrsta u Hrvatskoj te time spriječiti njihovo širenje i očuvati prirodu Hrvatske.

X
X