Foto natječaj „Spačva – pluća naša“

Povodom Međunarodnog dana šuma, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji s Hrvatskim šumama – Uprava šuma podružnica Vinkovci, raspisuje FOTO natječaj pod nazivom „Spačva – pluća naša“.

Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu naše Spačvanske šume, najcjelovitije šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj i potaknuti naše mještane na boravak u prirodi. O veličini i važnosti šuma hrasta spačvanskog područja svjedoči podatak da se jedna petina svih šuma lužnjaka u Hrvatskoj nalazi upravo u Spačvi. Šume osiguravaju cijeli niz dobrobiti za ljude kroz usluge ekosustava koje su u Hrvatskoj prepoznate i kao općekorisne funkcije šuma. Neke od usluga su zaštita od erozije, bujica i poplava; utjecaj na vodni režim i kvalitetu voda; utjecaj na plodnost tla; utjecaj na klimu i ublažavanje klimatskih promjena; zaštita i unaprjeđenje čovjekovog okoliša; stvaranje kisika, vezivanje ugljika i pročišćivanje atmosfere; rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija; podržavanje bioraznolikosti i doprinos njenom očuvanju. Naziv foto natječaja simbolika je za ovogodišnju temu Međunarodnog dana šuma koja glasi „Šume i zdravlje“. Na nama je da zaštitimo te dragocjene prirodne resurse. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane sudionike da se prijave na natječaj, a najbolji će osvojiti i zanimljive nagrade.

Opći uvjeti natječaja:
• sudionici natječaja mogu biti svi građani Republike Hrvatske–fotografi amateri
• zadatak natječaja je fotografiranje Spačvanske šume
• svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku; minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 266 DPI
• uz fotografiju poslati sljedeće podatke: ime i prezime autora, datum rođenja, adresu, kontakt telefon, e-mail, naziv fotografije i mjesto snimanja fotografije
• maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe (u prilogu)
• fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji
• obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja
• svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj
• autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i područja Spačvanskog bazena
• samim sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na objavu imena i prezimena.

Fotografije se šalju na e-mail adresu: fotonatjecaj.juvsz@gmail.com
Krajnji rok za slanje fotografija je četvrtak, 16. ožujka 2023. do ponoći

Povjerenstvo za odabir fotografija napravit će selekciju i odabir najboljih fotografija koje će biti izložene na obilježavanju Međunarodnog dana šuma (utorak), 21. ožujka 2023. na Trgu bana Josipa
Šokčevića 20, Uprava šuma podružnica Vinkovci u Vinkovcima. Tom prilikom građani će moći pogledati izložbu i glasati te će na temelju glasanja posjetitelja izložbe biti odabrane tri pobjedničke
fotografije sa sljedećim nagradama:
1. Nagrada – Noćenje s wellnessom za dvije osobe u Otočkim virovima
2. Nagrada – Obilazak lovišta „Kunjevci“ na električnim vozilima i ručak u Lovačkoj kući „Kunjevci“ za
četiri osobe
3. Nagrada – Vožnja Bosutom turističkom brodicom iz Andrijaševaca za 15 osoba u trajanju 1 sat

S nestrpljenjem očekujemo i veselimo se Vašim fotografijama!

X
X