Dokumenti

 

Ekološka mreža

Zaštićena područja

Zakoni i pravilnici

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013-1658)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode 2018. (NN 15/2018-316)

Zakon o izmjenama zakona o zaštiti prirode 2019. (NN 14/2019-276)

Zakon o izmjenama zakona o zaštiti prirode 2019. (NN 127/2019-2559)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014-2738)

Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/2014)

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (NN 5/2007)

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013)

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 73/2016-1745)

Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 25/2020-617)

Ispravak pravilnika o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 38/2020-822)

Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/2009-1729)

Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/2017-2663)

Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/1996-1504)

Pravilnik o dopuni pravilnika o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 79/2002-1285)

Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (NN158/2009-3941)

Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/2008-1217)

Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (NN 9/2021-173)

 

 

X
X