Projekti

 

O nama
Kontakt
Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Projekt je odobren za EU sufinanciranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 6iii2 - "Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)";. Ukupna vrijednost projekta je...

Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Cilj projekta isplata je naknade vlasnicima objekata na kojima su bijele rode napravile gnijezdo, budući da nastaje šteta na krovištu koju je svake godine potrebno sanirati. Ujedno se projektom nastoji očuvati i zaštititi populacija ove strogo zaštićene vrste na...

Poučna šumska staza Kanovci

Poučna šumska staza Kanovci

Cilj projekta bila je izgradnja poučne šumske staze u zaštićenom području prirode Park šume Kanovci. Park šuma se nalazi na lokalitetu Sopot u neposrednoj blizini grada Vinkovci, arheološkog parka i tradicionalnog izletišta stanovnika grada i obližnjih općina....

NATURA 2000 MANMON – Natura 2000 management and monitoring

NATURA 2000 MANMON – Natura 2000 management and monitoring

Cilj pilot-projekta bilo je očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj. Očekivani rezultati projekta bili su priprema plana upravljanja za Natura 2000 područje ekološke mreže...

Centar za promatranje ptica Nijemci

Centar za promatranje ptica Nijemci

Projekt obuhvaća izgradnju infrastrukture na prostoru općine Nijemci i uređenje lokaliteta Sopotac s pristupnom cestom, namijenjenog razvoju turizma vezanog za promatranje ptica vodenih i šumskih staništa, i korištenju prirodnog potencijala. Također, u okviru projekta...

X
X