Monitoring

 

O nama

Kontakt

Novosti iz Monitoring-a

Proljetno prebrojavanje gačaca

Proljetno prebrojavanje gačaca

Završili smo redovono praćenje stanja kolonija gačaca na području županije. Gačac (Corvus frugilegus) je vrsta iz porodice vrana (Corvidae). Perje mu je sjajno i u potpunosti crno, dok je kljun sive boje sa sivkasto-bijelom bazom. Prema načinu prehrane gačac je svejed, ali uglavnom se hrani...

Obilazimo gnijezda orla štekavca

Obilazimo gnijezda orla štekavca

Stručna služba zadnjih tjedana provodi redovni monitoring strogo zaštićene vrste – štekavca (Haliaeetus albicilla) te bilježi gnijezda na području županije. Stanje nekih gnijezda promjenilo se u odnosu na prošlogodišnju evidenciju, s obzirom na to da su neka područja zahvaćena olujnim nevremenom....

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

I ove godine djelatnici Stručne službe sudjeluju u Međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica (IWC) tako što obilaze različite točke uz vodene površine širom županije i bilježe brojnost prisutnih vrsta ptica. Lokaliteti uključuju područja Save, Dunava, Bosuta, Sopota, Banje, Bajera. Od...

Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Ovih dana stručna služba provela je monitoring vrste kiseličin vatreni plavac, Lycaena dispar na području županije. Vrsta je strogo zaštićena i ciljna vrsta ekološke mreže Dunav-Vukovar. Na jednom od transekata zabilježeno je nekoliko jedinki, a uz ovu vrstu imali smo priliku vidjeti i druge vrste...

Proljetno prebrojavanje gačaca

Proljetno prebrojavanje gačaca

Završili smo redovono praćenje stanja kolonija gačaca na području županije. Gačac (Corvus frugilegus) je vrsta iz porodice vrana (Corvidae). Perje mu je sjajno i u potpunosti crno, dok je kljun sive boje sa sivkasto-bijelom bazom. Prema načinu prehrane gačac je...

Obilazimo gnijezda orla štekavca

Obilazimo gnijezda orla štekavca

Stručna služba zadnjih tjedana provodi redovni monitoring strogo zaštićene vrste – štekavca (Haliaeetus albicilla) te bilježi gnijezda na području županije. Stanje nekih gnijezda promjenilo se u odnosu na prošlogodišnju evidenciju, s obzirom na to da su neka područja...

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

I ove godine djelatnici Stručne službe sudjeluju u Međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica (IWC) tako što obilaze različite točke uz vodene površine širom županije i bilježe brojnost prisutnih vrsta ptica. Lokaliteti uključuju područja Save, Dunava, Bosuta,...

U proljeće i rano ljeto velik broj radnih dana djelatnici Javne ustanove provode na terenu s ciljem provođenja različitih monitoringa. U sektoru zaštite prirode monitoring se provodi u svrhu praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta, staništa i stanišnih tipova, a neizostavni je dio sustava zaštite prirode u cjelini.

Svake godine djelatnici prateći Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja obavljaju različite aktivnosti.

Ove godine po pitanju monitoringa rade:

  • zimsko prebrojavanje ptica močvarica (IWC),
  • redovitu kontrola staništa na kojem raste ozimica,
  • monitoring vidre,
  • monitoring štekavca,
  • monitoring čestih vrsta ptica na poljoprivrednim površinama,
  • praćenje prisutnosti čiopa,
  • monitoring bijele rode,
  • monitoring crne žune,
  • monitoring crvenoglavog djetlića,
  • prikupljanje podataka o kolonijama bregunica i pčelarica,
  • monitoring kiseličinog vatrenog plavca,
  • monitoring ivanjskog rovaša,
  • praćenje prisutnosti crne rode (po dojavama),
  • praćenje prisutnosti dabra (po dojavama),
  • prikupljanje podataka o populacijama gačaca i čavke,
  • obilazak i bilježenje prisutnosti šišmiša u napuštenom objektu na području županije,
  • praćenje prisutnosti lastavica i piljaka,
  • redovitu kontrolu staništa na kojem raste kockavica,
  • prikupljanje podataka o škanjcu osašu
  • redovitu kontrolu staništa na kojem raste resasti igličar.
X
X