Monitoring

 

O nama

Kontakt

Novosti iz Monitoring-a

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

I ove godine djelatnici Stručne službe sudjeluju u Međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica (IWC) tako što obilaze različite točke uz vodene površine širom županije i bilježe brojnost prisutnih vrsta ptica. Lokaliteti uključuju područja Save, Dunava, Bosuta, Sopota, Banje, Bajera. Od...

Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Ovih dana stručna služba provela je monitoring vrste kiseličin vatreni plavac, Lycaena dispar na području županije. Vrsta je strogo zaštićena i ciljna vrsta ekološke mreže Dunav-Vukovar. Na jednom od transekata zabilježeno je nekoliko jedinki, a uz ovu vrstu imali smo priliku vidjeti i druge vrste...

Monitoring štekavaca

Monitoring štekavaca

Nastavljamo s provedbom redovitog monitoringa strogo zaštićene vrste štekavca (Haliaeetus albicilla). Stručna služba obilazi gnijezda duž cijele županije, a ove smo godine evidentirali su i novo gnijezdo. Štekavac je inače najveći orao nizinske Hrvatske, potreban mu je veliki teritorij za...

Monitoring vidre

Monitoring vidre

Djelatnici stručne službe provode redoviti godišnji monitoring vidre, ujedno i ciljne vrste na područjima ekološke mreže Dunav-Vukovar, Spačvanski bazen i Spačva JZ. Prisutnost vidre zabilježena je u većini točaka duž transekata. Neki od dokaza prisutnosti su izmet, želatinozna izlučevina, otisci...

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

Započelo je zimsko prebrojavanje ptica močvarica

I ove godine djelatnici Stručne službe sudjeluju u Međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica (IWC) tako što obilaze različite točke uz vodene površine širom županije i bilježe brojnost prisutnih vrsta ptica. Lokaliteti uključuju područja Save, Dunava, Bosuta,...

Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Monitoring kiseličinog vatrenog plavca

Ovih dana stručna služba provela je monitoring vrste kiseličin vatreni plavac, Lycaena dispar na području županije. Vrsta je strogo zaštićena i ciljna vrsta ekološke mreže Dunav-Vukovar. Na jednom od transekata zabilježeno je nekoliko jedinki, a uz ovu vrstu imali smo...

Monitoring štekavaca

Monitoring štekavaca

Nastavljamo s provedbom redovitog monitoringa strogo zaštićene vrste štekavca (Haliaeetus albicilla). Stručna služba obilazi gnijezda duž cijele županije, a ove smo godine evidentirali su i novo gnijezdo. Štekavac je inače najveći orao nizinske Hrvatske, potreban mu...

U proljeće i rano ljeto velik broj radnih dana djelatnici Javne ustanove provode na terenu s ciljem provođenja različitih monitoringa. U sektoru zaštite prirode monitoring se provodi u svrhu praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta, staništa i stanišnih tipova, a neizostavni je dio sustava zaštite prirode u cjelini.

Svake godine djelatnici prateći Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja obavljaju različite aktivnosti.

Ove godine po pitanju monitoringa rade:

  • zimsko prebrojavanje ptica močvarica (IWC),
  • redovitu kontrola staništa na kojem raste ozimica,
  • monitoring vidre,
  • monitoring štekavca,
  • monitoring čestih vrsta ptica na poljoprivrednim površinama,
  • praćenje prisutnosti čiopa,
  • monitoring bijele rode,
  • monitoring crne žune,
  • monitoring crvenoglavog djetlića,
  • prikupljanje podataka o kolonijama bregunica i pčelarica,
  • monitoring kiseličinog vatrenog plavca,
  • monitoring ivanjskog rovaša,
  • praćenje prisutnosti crne rode (po dojavama),
  • praćenje prisutnosti dabra (po dojavama),
  • prikupljanje podataka o populacijama gačaca i čavke,
  • obilazak i bilježenje prisutnosti šišmiša u napuštenom objektu na području županije,
  • praćenje prisutnosti lastavica i piljaka,
  • redovitu kontrolu staništa na kojem raste kockavica,
  • prikupljanje podataka o škanjcu osašu
  • redovitu kontrolu staništa na kojem raste resasti igličar.
X
X